Nowotworami łagodnymi są nazywane nowe, zmienione chorobowo komórki, które nie niszczą tkanek sąsiadujących, a jedynie je przesuwają. Dzieje się tak dlatego, że zmiany te, w przeciwieństwie do niektórych nowotworów złośliwych, są mało inwazyjne. Znaczy to, że ich rozwój jest bardzo rozłożony w czasie. Niekiedy nawet ich wzrost ustaje na wiele lat, choć pojawiają się przypadki szybkiego rozwoju choroby.

 

Budowa i cechy

Większość nowotworów łagodnych jest otoczona włóknistą torebką. Nawet jej brak nie powoduje naciekania na okoliczne tkanki. Wtedy jednakże komórki nowotworowe wypełniają wypustki pomiędzy komórkami narządu, w którym się utworzyły. Budową, nie różnią się zbytnio od prawidłowo rozwijających się komórek. Mają one odpowiednią ilość naczyń koniecznych do odżywiania, dlatego podczas zabiegu usuwania wystarczy wyciąć guzek tylko z niewielką ilością zdrowej tkanki.

 

Nowotwory w postaci polipów i mięśniaków

Część zmian chorobowych ujawnia się w postaci polipów. Nazywa się je tak ze względu na ich kształt, którym jest uszczypułowana obła materia, wystająca ponad powierzchnię płaszczyzny, w której powstała. W takiej formie mogą rozwijać się także nowotwory złośliwe.
Badania kolonoskopii lub rektoskopii wykrywają polipy jelita grubego. Najczęściej są to łagodne zmiany chorobowe błony śluzowej w tym obszarze nazywane gruczolakami (polipy gruczolakowe). Usuwa się je od razu podczas takiego badania i ustala dalszą drogę leczenia. Pozostawienie ich niesie ze sobą ryzyko rozwoju nowotworu do raka jelita grubego. Polipy mogą występować też w drogach moczowych, a nawet w zatokach i jamie nosowej.
Zdarzają się także mięśniaki macicy, które szybko wzrastają u kobiet podczas ciąży, ze względu na bardzo duże skoki hormonów. Aby zahamować wzrost szkodliwych komórek, rekomenduje się stosowanie codziennie dawki wody zjonizowanej, która ma szkodliwy wpływ na prawidłowy rozwój komórek nowotworowych.

 

Wpływ nowotworów łagodnych na organizm

Mimo tego, że nowotwory łagodne są uleczalne, mają bardzo zły wpływ na organizm człowieka. Może powodować krwawienia, zamykanie dostępu światła do naczyń krwionośnych, uciskać nerwy. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie rozwinął się nowotwór. Jeśli jest to mózg, czy serce, nawet niewielki guzek może powodować znaczne upośledzenie pełnionych przez nich funkcji.

 

Potrzebne badania

W przypadku nowotworów nie wystarczą tylko badania makroskopowe. Choć pokazują one widoczne różnice między nimi, a złośliwymi, to nie są one dość szczegółowe, aby na ich podstawie stwierdzić rodzaj nowotworu. Wszystkie rodzaje zmian o takim charakterze powinno się badać za pomocą testów mikroskopowych. Najważniejszą metodą stosowaną przez lekarzy jest patomorfologia, którą wykonuje się za pomocą badania histopatologicznego. Daje ono wiarygodne rozpoznanie rodzaju choroby i umożliwia zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Zamów jonizator dostępny w naszym sklepie internetowym

PRZEJDŹ DO SKLEPU lub kup w TARNOWIE WROCŁAWIU WARSZAWIE
Kup jonizator